Respirátorom sa potešili v domovoch sociálnych služieb, škôlkach aj školách! Pomáhame aj v druhej vlne pandémie.

Akcie centra

Akcia prebieha od 30. 4. 2021 do 31. 5. 2021

V druhej vlne pandémie zavládli tvrdšie nariadenia, dlhšie zavreté obchody a služby a prísnejšie pravidlá ohľadne prekrytia tváre a nosa. 
Rúška vymenili respirátory. 

Keďže sami si respirátor, ktorý vyhovuje normám stupňa ochrany aspoň FFP 2 neušijeme, sme odkázaní používať jednorazové. V tomto premenlivom, stále pochmúrnom počasí, nás zaujali nádherné žiarivé farby respirátorov, ktoré exkluzívne zoženiete v sieti trafíkPRESSPOINT, ktorá sa v Banskej Bystrici nachádza jedine v našom obchodnom centre Terminal, a tak sme sa v spolupráci s touto prevádzkou rozhodli usporiadať súťaž o 20 kusov týchto krásnych, farebných respirátorov, ktoré nám do súťaže veľkoryso venovala. A nielen to! Sami prišli s nápadom venovať po 200 kusov respirátorov piatim zariadeniam, ktoré to naozaj potrebujú. 

Ako uviedol Juraj Opoldus, majiteľ siete PRESSPOINT“Stretávame sa so skutočnosťou, že ľudia ani nevedia ako správne respirátory používať a ako často ich vymieňať.  Stáva sa, že príliš dlho používajú jeden, ktorý ich už ani nechráni. Hlavne tí, ktorí ich musia mať počas celého dňa a ešte k tomu pracujú aj s najrizikovejšími skupinami, keď ich často nevymieňajú ohrozujú seba aj ostatných. Uvedomujeme si, že nie je možné od kompetentných orgánov kapacitne zabezpečiť dostatočný počet na prídel, a tak sme sa rozhodli aspoň troškou prispieť aj my! 

A tak po 200 ks respirátorov poputovalo do Základnej a materskej školy Brusno, ZŠ Valašská pri Brezne a materskej školy v Hronci a v Rakytovciach, ktorá poskytuje starostlivosť detičkám od 2 do 6 rokov. 

S veľkým nadšením prijali respirátory v Zariadení sociálnych služieb v Želiezovciach, kde ich priamo odniesla jedna z výherkýň, ktorá je zároveň aj zamestnankyňou tohto zariadenia. Toto boli jej slová, keď sa dozvedela, že práve tomuto zariadeniu výhra poputuje: “Táto ťažká situácia ovplyvnila naše životy. Denno-denne žijeme s obmedzeniami a v takýchto zariadeniach je to o to ťažšie, že máloktorý klient tomu rozumie. Už rok im nahrádzame ich blízkych, rodinu, s ktorými sa teraz nemôžu stretávať. Aj my sme v ťažkej situácii, lebo sa nestrachujeme len o svojich najbližších, ale musíme chrániť aj našich klientov. Zatiaľ to úspešne zvládame, nemali sme medzi klientmi pozitívne prípady. Bojujeme ďalej a v tom ste nám teraz veľmi pomohli. Patrí vám veľké ĎAKUJEM v mene zamestnancov aj klientov zariadenia. Rovnaké pocity mali aj v Charitnom dome Sv. Edity vo Vojčiciach, kde poskytujú dva druhy sociálnych služieb pre odkázaných a to zariadenie sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, ako aj ambulantné služby: denný stacionár a jedáleň, ktorá poskytuje stravu pre seniorov z blízkeho okolia. 

"Terminal je nákupné centrum s dušou, a od začiatku svojho vzniku sme to dokazovali mnohými charitatívnymi projektami. Minulý rok sme začali pomáhať rodinám postihnutých pandémiou, ktorým sme poskytli pomoc v podobe potravín, liekov a drogérie, teda nevyhnutným tovarom dennej potreby, čím sme im uľahčili prežitie tohto ťažkého obdobia a snažili sme sa niečím prispieť v ich neľahkej situácii, v ktorej sa ocitli, nie svojou vinou. Veľmi sa teším, že tento rok v tom opäť pokračujeme a pomôžeme mnohým zariadeniam a deťom, aby boli v bezpečí. A čo ma teší úplne najviac, že sa do tejto pomoci zapájajú aj naši nájomcovia, ktorí takýmto veľkorysým gestom ukazujú, že si svojich zákazníkov vážia a ich osud im nie je ľahostajný", dodal na záver Michal Milata, riaditeľ obchodného centra Terminal. 

 

Respirátorom sa potešili v domovoch sociálnych služieb, škôlkach aj školách! Pomáhame aj v druhej vlne pandémie.
< >
Dráčik
DM
Deichmann
Takko Fashion
OKAY elektro
Pet Center
BENU
C&A
CCC
Lindex
Gate
Pepco
Fortuna
Billa
Sportissimo