Zmeny pre návštevníkov centra

Akcie centra

Akcia prebieha od 21.8.2018 do 3.9.2018

K prvému výročiu centra pripravujeme viaceré zmeny pre návštevníkov

Nákupné centrum a autobusová stanica TERMINAL Banská Bystrica oslávi v septembri rok od otvorenia. Prvé hybridné centrum svojho druhu na Slovenku ukázalo, že kombinácia terminálu verejnej dopravy a nákupného centra môže byť budúcnosťou vo svojej oblasti. Počas prvého roku prevádzky zbieral majiteľ objektu, spoločnosť PRIMUM s.r.o. zo skupiny InterCora, rôzne podnety od návštevníkov centra, ktoré sa rozhodol realizovať s cieľom zvýšiť komfort obyvateľov a návštevníkov centra.  

Od 27. augusta 2018 prichádza v priestoroch nákupného centra a autobusovej stanice TERMINAL Banská Bystrica k  zmenám, ktoré uľahčia a spríjemnia cestovanie širokej verejnosti. „Snažíme sa vyjsť v ústrety pripomienkam zo strany cestujúcej verejnosti a návštevníkov, ktoré sme zbierali a vyhodnocovali priebežne,“ uviedol Ing. Ivan Hlaváček, spolumajiteľ spoločnosti PRIMUM s.r.o. Všetky realizované zmeny boli konzultované a odsúhlasené aj s Dopravným podnikom Mesta Banská Bystrica, nájomcom autobusovej stanice.

Nainštalovaný bude nový, prehľadnejší a viditeľnejší navigačný systém. K úprave navigačného systému sme pristúpili aj v pasáži obchodného centra. Boli inštalované nové, výraznejšie smerové a informačné tabule. Keďže sa praxou osvedčili, a ľudia ich vnímajú pozitívne, bol navrhnutý v tomto dizajne aj navigačný systém pre autobusovú stanicu. Súčasťou navigácie budú aj nové prehľadné mapy celého centra.

Ďalšou prínosnou zmenou bude premiestnenie LCD panelov s odchodmi autobusov v priestoroch autobusovej stanice. Ako ukázala prax, miesto, kde sú inštalované LCD monitory teraz, je pre cestujúcu verejnosť nevyhovujúce. S dopravným podnikom bolo dohodnuté nové umiestnenie informačných LCD panelov do priestorov nástupíšť č. 5 – 7, ktoré zároveň slúžia ako výstupištia.

Úpravy sa dočká aj priestor stojiska č. 7. Jeho súčasná pozícia je nevyhovujúca, pretože zužuje koridor pre cestujúcich pri presune z výstupíšť. Stojisko bude posunuté a upravené tak, aby bol pre cestujúcich vytvorený dostatočný a pohodlný priestor na presun. Túto zmenu privítajú najmä mamičky s detskými kočíkmi, či handicapovaní návštevníci. 

V rámci týchto zmien príde aj k zjednoteniu vstupu a východu z autobusovej stanice. V čase otváracích hodín bude vstup možný výhradne cez pasáž obchodného centra. V nočných hodinách bude vstup umožnený prostredníctvom vonkajšieho výťahu a schodiska, tak ako to bolo zamýšľané pri príprave projektu.

S dopravným podnikom zároveň rokujeme o presune zastávky MHD v priestore stanice tak, aby prestup z týchto liniek bol čo najpohodlnejší, aktuálne umiestnenie nie je vyhovujúce. Svedčia o tom mnohé podnety návštevníkov.

V uplynulom období bolo na základe podnetov Únie nevidiacich a slabozrakých v Banskej Bystrici zmenená a doplnená navigácia v centre a jeho okolí, ktorá uľahčila prístup pre ľudí so zrakovým postihnutím. Aktuálne prichádza aj k vyhodnoteniu podnetov od cyklistickej verejnosti, kde centrum plánuje viaceré zlepšenia.

Všetky aktuálne informácie nájdu návštevníci na webových stránkach centra www.nc-terminal.sk alebo na facebooku centra.

Zmeny pre návštevníkov centra
< >
Dráčik
DM
Deichmann
Takko Fashion
OKAY elektro
Pet Center
BENU
C&A
CCC
Lindex
Gate
Pepco
Fortuna
Billa
Sportissimo